Broumovská klávesa

3.–5. 5. 2024

14 edycja Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów

Česky     English

Broumovská klávesa
 

Broumovská klávesa to międzynarodowy konkurs dla młodych pianistów, w wieku do 17 lat. W dniach od 3 do 5 maja 2024 odbędzie się 14 edycja konkursu. Uroczysty koncert w sali Rudolfinum w Pradze planowany jest jesienią 2024. Dyrektorem artystycznym jest pianista Ivo Kahánek.

Broumovská klávesa jest konkursem dla dzieci i młodzieży na poziomie międzynarodowym. Idea bazuje się na sprawdzonym systemie edukacji muzycznej dzieci i wieloletniej tradycji konkursów dziecięcych w Republice Czeskiej. Młodzi muzycy nie tylko mają możliwość wzajemnej konfrontacji w skali międzynarodowej, ale także kontaktu z wysokiej klasy przedstawicielami czeskiej i światowej sztuki pianistycznej oraz reprezentantami instytucji muzycznych.
 

Konkurs to doskonała platforma międzynarodowej konfrontacji młodych pianistów w kluczowym dla nich okresie rozwoju (do 17 lat). Podobnych przedsięwzięć w Republice Czeskiej nie ma wiele, a konkurs umożliwia współpracę z sąsiednimi państwami. Konkurs jest też zwierciadłem dla czeskiej edukacji muzycznej, wskazując na kierunki jej rozwoju. W konkursie talenty młodej generacji mają możliwość prezentacji przed znanymi postaciami muzyki klasycznej, co ma być wsparciem dla młodych artystów na drodze ich rozwoju artystycznego. Każdego roku w konkursie bierze udział około 60 uczestników.

 

 

Mapa Broumova


Mapa centrum Broumova ze wskazanymi głównymi punktami, jak rejestracja, sala koncertowa, noclegi, restauracja...).  https://mapy.cz/s/muvokudelo

 

 

Klasztor Broumov


Klasztor w Broumowie jest dostępny do zwiedzania, a na jego terenie znajduje się też przytulna kawiarnia Café Dientzenhofer (w budynku dawnego gimnazjum klasztornego) oraz restauracja klasztorna U Trzech Róż.

 

14 edycja konkursu 
 

Konkurs odbywa się w broumovskim klasztorze - w nowej sali widowiskowej Drzewnik (w Ogrodach Klasztornych), zapewniającej dobrą akustykę i zaplecze techniczno-organizacyjne. Kompleks klasztorny apewnia wiele sal do przygotowań konkursowych, wyposażonych w fortepiany i pianina. Klasztor oferuje uczestnikom zakwaterowanie w odrestaurowanych dawnych celach mnichów Domu Gości. Pokoje znajdują się bezpośrednio w budynku klasztornym, dzięki czemu wszystko odbywa się w ramach jednego kompleksu.

Partnerem konkursu od wielu lat jest firma "Drnek piana" udostępniająca fortepian koncertowy Steinway i instrumenty do przygotowania. Najlepsi uczestnicy poszczególnych kategorii konkursu opróćz nagród finansowych otrzymują dyplomy, które będą je motywować do dalszego rozwoju jako solistów. Tradycją jest proponowanie finalistom możliwości występu na jednej z najbardziej prestiżowych scen w Czechach. Finaliści poprzednich edycji występowali w ramach Koncertu Galowego Laureatów w sali Sukova síň w praskim Rudolfinum, co stało się już nieodłączną częścią konkursu.
 

Konkurs otwiera też możliwość występów w ramach festiwalu Za poklady Broumovska, który w ramach wspirania młodej generacji artystów zaprasza wybranego laureata podczas sezonu Zachodnioczeskiej Orkiestry Symfonicznej Mariánské lázně, gdzie dany laureat prezentuje się z orkiestrą i solowo. Dla młodych pianistów ma to ogromne znaczenie, pozwalając im na zdobywanie doświadczenia scenicznego, dlatego takie występy są formą przyznawanych nagród. Dany artysta może się wówczas zaprezentować szerokiej publiczności, budując swoją przyszłą karierę sceniczną. Przez dwa lata, kiedy trwała rewitalizacja klasztoru, konkurs odbywał się w innym miejscu, ale od roku 2015 powrócił do klasztoru na stałe.
 

Zaproszenie


Zaproszenie do udziału w 14 edycji, w wersji elektronicznej, można pobrać TUTAJ. Druk w formacie A4.


 

Kontakt

Sprawy techniczno-organizacyjne:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Tel: +420 731 481 309 

 

Kwestie repertuarowe:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., dyrektor konkursu

Tel: +420 602 708 949

 

Miejsce konkursu:

Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov (VKCB)

Klášterní 1

550 01 Broumov, Republika Czeska