Broumovská klávesa

1.–3. 4. 2022

12. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy 

English     Polski

Laureáti Broumovské klávesy 2021

 

Jednokolová mezinárodní soutěž určená pro klavíristy do 17 let (včetně).
Soutěž proběhne v prostorách broumovského kláštera 
(Klášterní 1, 550 01 Broumov). 


Soutěžní kategorie:
 

(pro zařazení do kategorie je rozhodující věk
v den konání soutěže)
 

1. kategorie                

do 11 let:                         

časový limit 

5 - 10 min                  

sobota 15. 5. 2021                

2. kategorie

12 - 13 let:

časový limit

10 - 15 min

sobota 15. 5. 2021

3. kategorie

14 - 15 let:

časový limit

15 - 20 min

neděle 16. 5. 2021

4. kategorie

16 -  17 let:

časový limit

20 - 25 min

pátek 14. 5. 2021

 

Soutěžní repertoár:


Alespoň 1 skladba z období baroka nebo klasicismu, alespoň 1 skladba z období romantismu nebo skladba komponovaná po roce 1900.

 

Ceny pro vítěze:


> Finanční ceny v součtu 33 000 Kč pro 1., 2. a 3. místo daných kategorií.
> Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty: 
Festival Za poklady Broumovska 
Slavnostní koncert v pražském Rudolfinu – podzim 2021
Cena Západočeského symfonického orchestru Mariánskélázně – koncert pro vybraného vítěze

 

Slavnostní koncert laureátů Broumovské klávesy 2021 


13. října 2021, 19:30 | Sukova síň pražského Rudolfina 

Účinkují laureátky vybraných kategorií:
Viktorie Kozánková, Nora Lubbadová – vítězky 1. kategorie
Anna Maria Urzedowska z Polska – vítězka 3. kategorie

Vstupné dobrovolné, rezervace míst do 12. října na emailu: tereza.kramplova@zapoklady.cz

Koncert v Rudolfinu kromě ostatních partnerů laskavě podpořila Nadace Stadler Trier Foundation. 


Porota:

Ivo Kahánek (ČR) koncertní pianista, pedagog HAMU v Praze a ředitel Broumovské klávesy
Mgr. Jan Simon (ČR)  koncertní pianista, Intendant Akademie klasické hudby a festivalu Dvořákova Praha
MgA. David Mareček Ph.D. (ČR) generální ředitel České filharmonie, pedagog Konzervatoře Brno
MgA. Milan Langer (ČR) koncertní pianista a vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře
Doc. MgA. Eliška Novotná (ČR) koncertní pianistka, profesorka Ostravské univerzity
   

 

Soutěžní poplatek: 


do 23. dubna 2021 - 990 Kč
do 3. května 2021 - 1290 Kč

Soutěžní poplatek je možné zaplatit buď na místě, nebo na účet 204271558/0600. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo účastníka.

Bezpečnostní opatření ke COVID-19
 

Na soutěži dbáme o maximální možné dodržení hygienických opatření, ve všech prostorách budou vyžadovány respirátory (kromě samotného účinkování), místnosti budou pravidelně desinfikované, větrané, nástroje budou pravidelně desinfikované, všude ve společných prostorách bude k dispozici desinfekce.

Podmínky pro účinkující a jejich doprovod:
 

Vystoupení účinkujícím bude umožněno za splnění následujících podmínek: všichni účinkující i jejich doprovod (rodiče, učitelé) se musí při registraci prokázat negativním antigenním testem v písemné formě ne starším než 3 dny, nebo dokladem o očkování (kompletní očkování), nebo potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění Covid-19. Všechna potvrzení požadujeme v písemné formě.

---------------------------------------------------
Výsledky Broumovské klávesy 2021: ZDE

Kontakty

Technické a administrativní dotazy:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Telefon: +420 731 481 309

 

Dotazy ohledně repertoáru:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., ředitel Broumovské klávesy

Tel: +420 602 708 949

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1,

550 01 Broumov, Česká republika